Εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα.

Το πρώτο ρεύμα είναι εναλλασσόμενο, αφού αλλάζει η φορά του, ενώ το δεύτερο συνεχές, δεν αλλάζει φορά.

Η στιγμιαία ισχύς του ρεύματος που μετατρέπεται σε θερμότητα στον αντιστάτη δίνεται από την εξίσωση Ρ=i2·R, προσέξτε ότι η ένταση είναι στο τετράγωνο, πράγμα που από φυσική σκοπιά σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει η φορά του ρεύματος. Και στις δύο περιπτώσεις παράγεται το ίδιο ποσό θερμότητας στον αντιστάτη.

Αν σας έλεγαν ότι η ενεργός ένταση του i1 είναι 4 Α, πόσο νομίζετε ότι είναι η ενεργός ένταση του i2;