Τι δεν μπορεί να συμβεί.

Δεν μπορεί να συμβεί το 2.