Γραμμομοριακή ειδική θερμότητα Cv

Αν υπό σταθερό όγκο προσφέρουμε θερμότητα Q στην πραγματικότητα ένα μέρος Q1 από αυτήν θα χρησιμοποιηθεί για να θερμανθεί το Ηe και το υπόλοιπο Q2 για το Η2.

Q=Q1+Q2 ή

nCvΔΤ = n1Cv1ΔΤ + n2Cv2ΔΤ ή

3Cv= 1 Cv1 + 2 Cv2 ή

3Cv= 3R/2 + 2·5R/2 ή

3Cv= 13R/2 και

Cv= 13R/6.