Μηχανική ενέργεια και τριβή.

1) Το έργο του βάρους είναι ανεξάρτητο της διαδρομής και ίσο με:

W=Uαρχ-Uτελ= mgh, (θεωρούμε Uτελ=0), ίδιο δηλαδή και για τα δύο σώματα.

2) Στο Α ασκείται τριβή, οπότε ένα μέρος της αρχικής μηχανικής ενέργειας θα μετατραπεί σε θερμότητα και θα φτάσει στη βάση του επιπέδου με μικρότερη κινητική ενέργεια από την αρχική δυναμική. Θα έχει δηλαδή κινητική ενέργεια μικρότερη από mgh, ενώ αφού στο Β δεν ασκείται τριβή θα έχει τελικά κινητική ενέργεια ίση με mgh.

Συνεπώς μεγαλύτερη ταχύτητα θα έχει το Β.