Ρεύμα βραχυκύκλωσης.


1) Από τον νόμο του Οhm για κλειστό κύκλωμα παίρνουμε:

Ι=Ε/Rολ → Rολ= Ε/Ι= 10Ω

Αλλά Rολ= R+r r= 10Ω-8Ω= 2Ω.

2) Μόλις κλείσουμε το διακόπτη, η αντίσταση βραχυκυκλώνεται και:

Ι1=Ε/r= 40V/2Ω= 20 Α.