ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008

Σωστή πρόταση είναι η β.
Κατά την κρούση θα δεχτεί δύναμη Ν, κάθετη στην επιφάνεια αφού δεν υπάρχουν τριβές. Η ροπή της δύναμης αυτής θα προκαλέσει την περιστροφή του σώματος γύρω από το κέντρο μάζας του. προκαλώντας του κάποια γωνιακή ταχύτητα ω, ενώ το σώμα θα κινηθεί κατακόρυφα.

Με εφαρμογή της ΑΔΜΕ μεταξύ της αρχικής θέσης σε ύψος h και του μέγιστου ύψους h1 στο οποίο θα φτάσει μετά την κρούση, παίρνουμε:

Κ1+ U1 = Κ2 + U2 ή

mgh = mgh1 + ½ Ιω2

από την οποία προκύπτει ότι το ύψος h1 είναι μικρότερο από το αρχικό ύψος h.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα και των τριών τάξεων:

Α΄Τάξη

Β΄Τάξη

Γ΄Τάξη