Κρούση σφαίρας με το έδαφος

Αφού το σώμα επέστρεψε στην αρχική του θέση σημαίνει ότι δεν έχασε ενέργεια κατά την κρούση, η οποία ήταν ελαστική. Έτσι η μπάλα έφτασε με ορισμένη ταχύτητα υ1 στο έδαφος και ανακλάστηκε με ταχύτητα υ1΄= -υ1, όπως στο σχήμα.

Το έργο του βάρους είναι μηδέν, επειδή έχουμε κλειστή διαδρομή και όχι επειδή ήταν κάθετο στη μετατόπιση, ενώ η ορμή, σαν διάνυσμα που είναι μετεβλήθη κατά την κρούση.

Οπότε οι απαντήσεις είναι:

Λ

Σ

Σ

Λ

ii) Τη στιγμή που μηδενίστηκε η ορμή της μπάλας, η κινητική ενέργειά της είναι μηδενική και όλη η ενέργεια εμφανίζεται σαν δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης.

iii) Η δύναμη που δέχτηκε η σφαίρα από το έδαφος είναι συντηρητική αφού το έργο της κατά μήκος κλειστής διαδρομής (συμπίεση – αποσυμπίεση) είναι μηδέν. Άλλωστε η Μηχανική ενέργεια διατηρείται κατά την διάρκεια της επαφής, άρα στο σώμα ασκούνται μόνο συντηρητικές δυνάμεις, το βάρος είναι συντηρητική, άρα και η Ν από το έδαφος είναι συντηρητική δύναμη.