Περιοδικός Πίνακας

α) Αφού με προσθήκη ενός πρωτονίου το στοιχείο Ζ2 βρίσκεται σε διαφορετική περίοδο από το Ζ1, το Ζ2 είναι το τελευταίο στοιχείο της περιόδου, ανήκει λοιπόν στην 18 (VΙΙΙΑ) ομάδα, ενώ το Ζ1 στην 1η ομάδα του Π.Π..

β) Η πρώτη περίοδος έχει 2 στοιχεία, η δεύτερη 8, η τρίτη 8, η τέταρτη 18, η πέμπτη 18, η εκτη 34. Το στοιχείο Σ1 δεν μπορεί να έχει ούτε 2, ούτε 8 ατομικό αριθμό, γιατί τότε το Σ2 θα είχε 3 ή 9, οπότε το Σ3 θα είχε ατομικό αριθμό, 20 ή 26, στοιχεία που δεν ανήκουν στην 18η ομάδα του Π.Π.

Άρα το στοιχείο Σ1 έχει Ζ1=18, το Σ2 έχει Ζ2 =19 και το Σ3 έχει Ζ3=36.