Ενέργειες Ιοντισμού.

Παρατηρούμε ότι:
1) η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού είναι περίπου διπλάσια της αντίστοιχης πρώτης ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι τα δύο πρώτα ηλεκτρόνια έφυγαν από τροχιακά με την ίδια ενέργεια, απλά η δεύτερη είναι μεγαλύτερη επειδή είναι πιο δύσκολο να φύγει ένα ηλεκτρόνιο από ένα θετικό ιόν, παρά από ένα ουδέτερο άτομο.
2) Για να φύγει το τρίτο ηλεκτρόνιο απαιτείται πολύ μεγαλύτερη ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι το ηλεκτρόνιο αυτό βρίσκεται σε πολύ πιο χαμηλή ενεργειακή στάθμη από ότι τα δύο προηγούμενα.
Αλλά τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Χ+2έχει δομή ευγενούς αερίου, αφού παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα, 
Με βάση τα προηγούμενα το Χ ανήκει στην 2η ομάδα του Π.Π. οπότε τα δύο πρώτα ηλεκτρόνια ανήκουν σε τροχιακό ns2, ενώ το τρίτο ηλεκτρόνιο σε τροχιακό (n-1)p6.