Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρηση της ορμής;

Αφού η κρούση δεν είναι κεντρική, η αρχή διατήρησης της ορμής θα πρέπει να εφαρμοστεί σε άξονες. Προφανώς όμως στον άξονα y η ορμή δεν διατηρείται γιατί το συσσωμάτωμα δεν μπορεί να εισχωρήσει στο έδαφος. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι στη διάρκεια της κρούσης το σώμα Α δέχεται πολύ μεγάλη δύναμη από το έδαφος, η οποία είναι εξωτερική, η ώθηση της οποίας δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Εφαρμόζοντας λοιπόν την αρχή διατήρησης της ορμής για τον άξονα x, παίρνουμε:


Ρxαρχ = Ρxτελ ή

Μ·υ1 = (Μ+m)·υκ ή

υκ= Μ·υ1/(Μ+m)

υκ= 6m/s


Παρατήρηση:
Στην παραπάνω περίπτωση εξετάσαμε την κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων, τα οποία παίρνουμε σαν ένα σύστημα. Για αυτό το σύστημα η ορμή δεν διατηρείται. Αν όμως στο σύστημα συμπεριλάβουμε και την Γη θα διατηρηθεί και η συνολική ορμή, μιας και το νέο σύστημά μας είναι μονωμένο.