Διαγράμματα στην α.α.τ.


α. Κινητική, β. Δυναμική, δ. Ενέργεια ταλάντωσης.
β. Απομάκρυνση, γ. Ταχύτητα, δ. Επιτάχυνση.