Αρχή διατήρησης της ορμής.

Η ορμή είναι διάνυσμα και για διατηρείται σε μια κρούση θα πρέπει να διατηρείται τόσο στον άξονα x, όσο και στον y. Έτσι το σωστό διάγραμμα για την ορμή της κόκκινης σφαίρας είναι το 2, γιατί μόνο τότε θα δώσει μια συνιστώσα στον x προς τα δεξιά (που είχαμε αρχικά ορμή, λόγω της πράσινης σφαίρας) και στον y προς τα πάνω.

Με μαθηματικά:

Ραρχ = Ρτελ ή

Ρxαρχ = Ρxτελ και Ρyαρχ = Ρyτελ ή

m1υ1 = - m1υ1΄+ m2 υ2x

και m2υ2 = m2υ2y .