Κύλινδρος σε λείο οριζόντιο επίπεδο.


Για την μεταφορική κίνηση:

F=m·αcm (1)

Για την περιστροφική κίνηση:

Στ=Ι·αγων ή

F·R= ½ mR2·αγων ή

2F=m·(αγων·R) (2)

Το σημείο Α έχει μια επιτάχυνση προς τα δεξιά την αcm=F/m και μια προς τα αριστερά την επιτρόχια, λόγω της στροφικής κίνησης του κυλίνδρου με μέτρο αεπγων·R = 2F/m =2αcm.

Άρα σωστή πρόταση είναι η δ).