Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Οριακή ταχύτητα.


1) Στο σχήμα (1) ο αγωγός κινείται με σταθερή ταχύτητα, αναπτύσσεται σταθερή ΗΕΔ, έχουμε σταθερή ένταση ρεύματος (i) και σταθερή δύναμη.
2) Στο σχήμα ο αγωγός ξεκινά και κινείται με σταθερή επιτάχυνση, άρα αυξάνεται η ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό, ομοίως και η ένταση του ρεύματος (iv) και αυξάνεται γραμμικά και η δύναμη Laplace. Για να εξασφαλίζεται η σταθερή επιτάχυνση θα αυξάνεται και κάποια εξωτερική δύναμη που και αυτή θα αυξάνεται.
3) Στο (3) πείραμα ο αγωγός ξεκινά να επιταχύνεται και αποκτά μεταβλητή επιτάχυνση, αφού πάνω του θα ασκηθεί, λόγω του επαγωγικού ρεύματος μεταβλητή δύναμη Laplace, μέχρι να αποκτήσει οριακή ταχύτητα. Το διάγραμμα της έντασης το (iii).