ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008Α

Η ένδειξη θα είναι 50Ν.Μπορείτε να δείτε τα θέματα του διαγωνισμού και των τριών τάξεων:

Α΄Τάξη

Β΄Τάξη

Γ΄Τάξη