Ενέργεια. Το σώμα κερδίζει ή χάνει;

i) Λ

ii) Λ

iii) Λ

iv) Λ

v) Σ

i) δεν μας λέει ότι είναι σταθερή δύναμη.