Πτώση αγωγού και οριακή ταχύτητα. Ενεργειακές μετατροπές.

Το έργο του βάρους είναι:

W=mgh=40J και εκφράζει τη μείωση της δυναμικής ενέργειας του αγωγού.

Εφαρμόζοντας το ΘΜΚΕ βρίσκουμε:

Κτελ- Καρχ = WΒ+ WFL

½ mυ2 = WΒ + WFL ή

WFL = ½ 2·16J -40J= -24J ,

Αυτό σημαίνει ότι αφαιρείται ενέργεια από τον αγωγό ίση με 24J και μετατρέπεται σε Ηλεκτρική ενέργεια στο κύκλωμα.

Οι προτάσεις είναι:

i) Σ

ii) Σ

iii) Λ

iv) Σ

v) Σ

vi) Λ