ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ. Εκτόξευση βλήματος.

α) Από την αρχή διατήρησης της ορμής παίρνουμε:

Ραρχ=Ρτελ ή

0= m1·υ1 - Μ·υ2 (1)

όπου m1 η μάζα του βλήματος και Μ η μάζα του πυροβόλου.

Από την (2) με αντικατάσταση υ2= m1·υ1/Μ= 10·200/800 m/s= 2,5m/s

β) Ξανά από την αρχή διατήρησης της ορμής παίρνουμε (θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση θετική):

Ραρχ=Ρτελ ή

-Μ·υ0= - Μ·υ2 + m1·υ1 ή

υ2 = (υ0+m1·υ1/Μ) = (4+10·200/800)m/s =6,5m/s

με φορά προς τα αριστερά.