Ελαστική κρούση και μεταβολή της ορμής.

α) Αφού ισχύει η διατήρηση της ορμής έχουμε:

Ρ1 + Ρ2 = Ρ1΄+ Ρ2΄ ή

Ρ1 + 0 = Ρ1΄+ Ρ2΄ ή

Ρ1΄=Ρ1- Ρ2΄ = 10kgm/s- 20kgm/s = -10kgm/s

Δηλαδή η σφαίρα επιστρέφει με ταχύτητα ίσου μέτρου.

β) Αφού Ρ1΄ = - Ρ1 τότε και υ1΄= - υ1 και με αντικατάσταση:

(m1-m2)·υ1/(m1+m2) = - υ1

και επειδή η υ1 δεν είναι μηδενική τότε

(m1-m2)/(m1+m2) = - 1

Η παραπάνω εξίσωση ισχύει μόνο αν m2 →∞ (γιατί;) ή με όρους φυσικούς αν το ακίνητο σώμα έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα σε σχέση με το κινούμενο σώμα.