Κύλινδρος σε μη λείο κεκλιμένο επίπεδο.

α) Στο (α) σχήμα Wx=mgημθ = 20·10· ½ = 100Ν, άρα ο κύλινδρος ηρεμεί χωρίς να δέχεται δύναμη τριβής και χωρίς να περιστρέφεται.

β) Και στο δεύτερο σχήμα F=Wx αλλά επειδή η δύναμη έχει ροπή ως προς τον άξονα περιστροφής, τείνει να περιστραφεί και γι’ αυτό εμφανίζεται τριβή όπως στο σχήμα.

ΣFx = mαcm ή

Τ=mαcm

Ο ρυθμός μεταβολής της μεταφορικής κινητικής ενέργειας είναι:

dΚ/dt= dWολ/dt = ΣF·υ = Τ·αcm·t

ενώ αντίστοιχα για την περιστροφική κινητική ενέργεια θα έχουμε:

στρ/dt= dWολ/dt = FRω-ΤRω

έτσι οι απατήσεις είναι:

Λ

Σ

Σ

Λ