ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ.

Οι προτάσεις είναι:

Α) Σ

Β) Σ

Γ) Σ

Δ) Σ

Ε) Λ

ΣΤ) Σ

Σημείωση:

Από το ΘΜΚΕ μέχρι την στιγμή που ο αγωγός αποκτά οριακή ταχύτητα έχουμε:

Κτελ- Καρχ = WFL

WFL= ½ mυορ2 = 4J