ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ....

Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί σαν μια κρούση της ράβδου στο άκρο της Α με ένα ακίνητο σώμα Σ, το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο. Τη στιγμή που σπάει ο άξονας στο άκρο Α η κίνηση της ράβδου μπορεί να θεωρηθεί σαν κίνηση ενός ελεύθερου σώματος, το οποίο εκτελεί σύνθετη κίνηση, μεταφορική με ταχύτητα υ0 και στροφική γύρω από νοητό άξονα ο οποίος περνά από το μέσον της Ο και είναι κάθετος στη ράβδο. Τη στιγμή αυτή το κέντρο μάζας της ράβδου έχει μεταφορική ταχύτητα υcm0 =4m/s, ενώ έχει και γωνιακή ταχύτητα για την οποία ισχύει υ00·l/2.

Από την αρχή διατήρησης της ορμής για την κρούση έχουμε:

0= mυ1 + Μυ2 (1)

όπου υ1 η μεταφορική ταχύτητα του κέντρου μάζας, Μ η μάζα του σώματος Σ που συγκρούεται και υ2 η ταχύτητά του.

Παίρνοντας τώρα την αρχή διατήρησης της στροφορμής για το σύστημα των δύο σωμάτων, ως προς άξονα που περνά από το Ο έχουμε:

Ιω0 = - Ιω1 + Μυ2·l/2. (2)

Παίρνουμε ότι η ταχύτητα του άκρου Β μετά την κρούση είναι μηδέν, αφού εκεί περνά ο σταθερός άξονας ως προς τον οποίο θα αρχίσει η νέα περιστροφή της ράβδου. Αυτό όμως σημαίνει ότι η γραμμική ταχύτητα του άκρου Β πρέπει να είναι αντίθετη της μεταφορικής ταχύτητας του κέντρου μάζας υ1, όπως στο σχήμα.

Αλλά υγρα= ω1·l/2 όπου η γωνιακή ταχύτητα θα έχει αντίθετη φορά από την αρχική, οπότε 2υ11·l.

Λύνοντας ως προς Μυ2 την (1) και αντικαθιστώντας στην (2) παίρνουμε:

1/12 ml2·ω0 = - 1/12 ml2ω1 + mυ0 ·l/2- mυ1·l/2 ή

l·ω0 = - l·ω1 + 6υ0 – 6 υ1 ή

0 = - 2υ1 + 6υ0- 6υ1 ή

1= 4υ0 ή

υ1= υ0/2 = 2m/s


Παρακολουθείστε την κίνηση με τιμές ταχυτήτων πριν και μετά την αλλαγή του άξονα ΕΔΩ.


Από τον συνάδελφο Γιώργο Ρούσση πήρα και δύο ακόμη λύσεις. Μπορείτε να τις δείτε από ΕΔΩ.
.