Ταυτοποίηση Οργανικής ένωσης.

Θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά το αμμωνιακό διάλυμα ΑgΝΟ3. Αν η προκύψει μαύρο ίζημα η ένωση είναι ή πραπανάλη ή αιθανάλη. Στη συνέχεια θα δούμε αν με το Ι2/ΝαΟΗ η ένωση μπορεί να δώσει κίτρινο ίζημα (CΗΙ3). Αν πάρουμε ίζημα θα είναι η αιθανάλη.