Απλή Αντικατάσταση.

Ο Fe είναι αναγωγικότερο στοιχείο από το Cu. Συνεπώς μπορεί να παραγματοποιηθεί η χημική αντίδραση:

Fe + Cu+2 Fe+2 + Cu

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διατηρήσουμε διάλυμα CuSΟ4 σε σιδερένιο δοχείο, ενώ αντίθετα διατηρείται διάλυμα FeSO4 σε χάλκινο δοχείο.