Αρχή Le Chatelier

Την στιγμή που διπλασιάζουμε τον όγκο η πίεση μειώνεται στο μισό, δηλαδή στην τιμή των 10atm. Τότε όμως μετατοπίζεται η χημική ισορροπία προς τα αριστερά, αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των mol γιατί έτσι θα αυξηθεί η πίεση, τείνοντας να αναιρέσει την μεταβολή που επιφέραμε. Έτσι η τελική πίεση θα σταθεροποιηθεί στην τιμή p=16atm (τείνει να αναιρέσει, χωρίς να τα καταφέρνει).