Δυναμική ενέργεια.

Η κινητική ενέργεια παραμένει σταθερή αφού το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Αφού λοιπόν παίρνει ενέργεια 100J και μετατρέπονται σε θερμότητα τα 40J, τα υπόλοιπα 60 J αυξάνουν την δυναμική ενέργεια. Το έργο του βάρους είναι W= Uαρχ-Uτελ = -60J.

Έτσι οι απαντήσεις είναι:

i) Σ,

ii)Λ,

iii)Σ,

iv) Σ,

v)Λ.