Παραμόρφωση ελατηρίου.

Ένα σώμα Σ ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

  1. Το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί.
  2. Το ελατήριο έχει συμπιεστεί.
  3. Η παραμόρφωση του ελατηρίου είναι ελαστική.
  4. Η παραμόρφωση του σώματος Σ είναι ελαστική.
  5. Αν το σώμα Σ είχε μεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε μεγαλύτερο μήκος.
  6. Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώματος γι’ αυτό παραμορφώνεται.
  7. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ είναι μηδενική.
  8. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ελατήριο είναι μηδενική.
Απάντηση: Σ, Λ, Σ, Λ, Σ, Λ,Σ, Σ.