Απόφαση δικαστηρίου.

Με το φρενάρισμα εξαιτίας της αδράνειας τα σώματα θα κινηθούν προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω. Αθώος ο κατηγορούμενος.