Κίνηση διαστημοπλοίου

Σωστή είναι η 4. πρόταση. Το διαστημόπλοιο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά χωρίς να απαιτείται η εξάσκηση κάποιας δύναμης για να συμβαίνει αυτό.