Οξυμετρία - Αλκαλιμετρία.

Σε ένα πείραμα ογκομέτρησης στην προχοΐδα βάζουμε διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ, ενώ στο δοχείο διάλυμα ΗCΙ άγνωστης συγκέντρωσης και όγκου 100ml.

α) Η ογκομέτρηση αυτή για την εύρεση της συγκέντρωσης του διαλύματος του οξέος ΗCΙ ονομάζεται: Αλκαλιμετρία.

β) Για να βρούμε τη στιγμή, που θα κλείσουμε την στρόφιγγα της προχοΐδας, πρέπει να ρίξουμε στο διάλυμα του ΗCΙ ένα δείκτη. Διαθέτουμε τους εξής δείκτες:
1) Ιώδες του μεθυλίου με pkα=1 (κίτρινο – ιώδες)
2) Κίτρινο της αλιζαρίνης με pkα=11 (κίτρινο - κόκκινο)
3) Κυανό της βρωμοθυμόλης με pkα=6,8 (κίτρινο – μπλε)

Ποιον από τους τρεις δείκτες θα χρησιμοποιούσατε; Το Κυανό της βρωμοθυμόλης

γ) Το pΗ του τελικού διαλύματος τη στιγμή της πλήρους εξουδετέρωσης είναι pΗ= 7 και το χρώμα του διαλύματος πράσινο.