Τριβή ολίσθησης και κάθετη δύναμη.

1) Λ

2) Σ

3) Λ

4) Σ