Πλησιάζοντας το τέλος της χρονιάς...


α) Η λάμπα Λ1 θα καθυστερήσει να ανάψει επειδή το πηνίο καθυστερεί λόγω αυτεπαγωγής το ρεύμα, να πάρει την μέγιστη τιμή του.

β) Η τελική ένταση του ρεύματος που διαρρέει την Λ1 είναι Ι1=Ε/RΛ, ενώ την Λ2 Ι2=Ε/(R+RΛ). Οπότε αφού η Λ1 διαρρέεται από μεγαλύτερη ένταση ρεύματος θα φωτοβολεί περισσότερο (Ρ=Ι2·RΛ).

γ) Η πρόταση είναι λάθος. Εξαιτίας της αυτεπαγωγής το πηνίο θα λειτουργήσει σαν πηγή και θα δημιουργήσει ρεύμα στο κύκλωμα που περιλαμβάνει και τις δύο λάμπες. Άρα και οι δύο λάμπες θα καθυστερήσουν να σβήσουν.