Αδράνεια.

Μέτρο της αδράνειας ενός σώματος είναι η μάζα του, η οποία παραμένει σταθερή.