Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής.


Λάθος είναι τα δύο τελευταία σχήματα. Η επιτάχυνση έχει πάντα την κατεύθυνση της δύναμης.