Δείκτες.

Ένα πρωτολυτικός δείκτης είναι ένα ασθενές οξύ ΗΔ με kα=10-6. Όταν επικρατούν τα μόρια ΗΔ το διάλυμα χρωματίζεται ιώδες, ενώ όταν επικρατούν τα Δ- το διάλυμα γίνεται πράσινο.

α) Για τον δείκτη pkα=6 και για να πάρει ένα διάλυμα που περιέχει τον δείκτη, πράσινο χρώμα πρέπει: pΗ > 7.

β) Προσθέτουμε λίγες σταγόνες του δείκτη σε τρία δοχεία Α,Β και Γ. Το Α περιέχει διάλυμα ΗΝΟ3 0,01Μ, το Β διάλυμα ΝαΟΗ 0,01Μ, ενώ το Γ διάλυμα μια άγνωστη ουσία Χ και με την προσθήκη του δείκτη το διάλυμα αποκτά μπλε χρώμα.

ii) Το Α διάλυμα θα αποκτήσει ιώδες χρώμα ενώ το Β πράσινο.

ii) Η ουσία Χ που περιέχει το Γ δοχείο είναι:
α) Η24 0,1Μ, β) CH3CΟΟΝα 0,1Μ
γ) ΝΗ4 0,1Μ δ) ΝαΟΗ 0,01Μ