Ισορροπία.

Και στα δύο σώματα η συνισταμένη είναι μηδέν.