Τριβή και επιφάνεια.

Ίσο σε όλες τις περιπτώσεις.